Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Warszawa Zachodnia – Otwock od 14 czerwca 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” uprzejmie informuje, że od 14 czerwca 2015 r. prowadzona będzie budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Żegańska – Zwoleńska w Międzylesiu oraz wymiana toru na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica.

W związku z prowadzonymi pracami liczba pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa – Otwock (– Dęblin) będzie ograniczona.

Niektóre pociągi SKM będą kursowały tylko do i ze stacji Warszawa Wawer (w I etapie prac).

Na odcinku Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka - Patriotów – Falenica – Józefów – Otwock (Orla) kursować będzie zastępcza linia autobusowa ZS7.

Dla stacji Świder najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Kołłątaja.

W związku z powyższym, od 14 czerwca 2015 r.:

1) bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach).

Pasażerowie z nieskasowanymi/nieaktywnymi biletami ZTM w pociągach KM, niewyposażonych w kasowniki, w celu skasowania lub aktywowania biletów powinni udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM);

2) bilety KM będą honorowane:

  1. w pociągach SKM na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach),
  2. w autobusach komunikacji zastępczej ZS7 (Otwock – Wiatraczna),
  3. w autobusach linii 521 na odcinku Falenica – Pl. Zawiszy oraz w innych autobusach i tramwajach przebiegu pokrywającym się z tym odcinkiem.

Kategoria: