Wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA na odcinku Łowicz Główny - Kutno od 15 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. odcinek Łowicz Główny – Kutno będzie obsługiwany przez dwóch przewoźników, tj. Koleje Mazowieckie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA wg poniższych zasad.

Honorowanie biletów na odcinku Łowicz Gł. - Kutno

1. w pociągach osobowych KM honorowane będą bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane na przejazdy pociągami kategorii ŁKA wg taryfy podstawowej:

a) jednorazowe normalne lub z ulgami ustawowymi,
b) okresowe odcinkowe imienne na przejazdy w jedną stronę lub i „tam i z powrotem”:
- tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej,
- miesięczne wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi, oraz
- miesięczne wg oferty „bilet promocyjny",
- dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT),
c) na przewóz roweru, psa, bagażu podręcznego.

2. w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA honorowane będą bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KM (z kas biletowych i z kas mobilnych, z biletomatów, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):

a) wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
b) sieciowe KM,
c) dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).

Kategoria: