Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Warszawa Wschodnia – Skierniewice w okresie 1 września - 17 października 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” uprzejmie informuje, że w związku z dalszymi pracami inwestycyjnymi na odcinku Pruszków – Skierniewice, do dnia 17 października 2015 r. (z możliwością przedłużenia) utrzymane jest wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM i KM.

Od 1 września 2015 r. na linii nr 1 Warszawa – Skierniewice, na odcinku Warszawa – Pruszków liczba pociągów SKM i KM będzie znacząco zwiększona.

Autobusowa linia uzupełniająca ZS1 kursuje do 31 sierpnia 2015 r. (włącznie).

W okresie 1 września-17 października 2015 r.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków oraz na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Włochy (w pociągach kursujących do i z Sochaczewa i Łowicza).

Podróżni z nieskasowanymi/nieaktywowanymi biletami ZTM w pociągach KM, w celu skasowania lub aktywowania biletów zobowiązani są udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji) będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków.

Dotychczasowe honorowanie biletów KM w autobusach pomiędzy Dworcem Zachodnim, Włochami, Ursusem i Piastowem funkcjonuje do 31 sierpnia 2015 r. włącznie.

Kategoria: