Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Warszawa Wschodnia – Skierniewice w okresie 18 października - 12 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w związku z dalszymi pracami inwestycyjnymi na odcinku Pruszków – Skierniewice, od dnia 18 października do 12 grudnia 2015 r. (z możliwością przedłużenia) utrzymane będzie wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM i KM.

Od dnia 18 października 2015 r. na linii Warszawa – Pruszków (oraz na innych liniach kolejowych) zmieniony będzie rozkład jazdy pociągów SKM i KM.

Uwaga – w dniach 7-17 listopada br. obowiązywać będzie specjalna organizacja ruchu, związana z pracami remontowymi w tunelu średnicowym w Warszawie.

W okresie 18 października - 12 grudnia 2015 r.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków oraz na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Włochy (w pociągach kursujących do i z Sochaczewa i Łowicza).

Podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji) będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków.

Kategoria: