Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia w okresie 23-28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga w dniach 23-28 sierpnia 2020 r. ruch pociągów na tym odcinku będzie odbywał się po jednym czynnym torze. Część pociągów pominie stację Warszawa Praga i przystanek osobowy Warszawa Toruńska, a wybrane pociągi zostaną odwołane.

W związku z utrudnieniami, w okresie 23-28 sierpnia 2020 r. na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) honorowane będą:

  1. w pociągach SKM linii: S3, S9, S30 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Gdańską lub Warszawę Wschodnią) – w obu kierunkach;
  2. w autobusach i tramwajach linii: 
  1. 1 na odcinku Pobożańska – Dw. Gdański,
  2. Z-1 na całej trasie,
  3. 176 na odcinku PKP Płudy – Budowlana,
  4. 204 na odcinku PKP Praga – Rembielińska,
  5. 126 na odcinku Marcelin – Rembielińska

oraz w autobusach, tramwajach i pociągach SKM kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów (z zachowaniem stref biletowych) honorowane będą w pociągach KM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Gdańską lub Warszawę Wschodnią) w obu kierunkach.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 24.08. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: