Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Otwock - Warszawa Zachodnia w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że w związku z prowadzonym przez zarządcę infrastruktury „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. remontem przejazdu drogowego w Michalinie, w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r. nastąpi zamknięcie całodobowe jednotorowe szlaku Warszawa Falenica – Otwock.

Część pociągów Kolei Mazowieckich pojedzie w zmienionych godzinach, a część pociągów Szybkiej Kolej Miejskiej kursować będzie w skróconej relacji do przystanku osobowego Warszawa Falenica lub Warszawa Gocławek. W relacji Otwock – Warszawa Falenica – Otwock zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa linii ZS7, wydłużona w wybranych godzinach do przystanku osobowego Warszawa Olszynka Grochowska.

W związku z powyższym, w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r. w relacji Otwock – Warszawa Zachodnia – Otwock będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad:

  1. bilety ZTM (wszystkich rodzajów) honorowane będą w pociągach KM;
  2. wszystkie bilety ważne na przejazdy pociągami KM: sieciowe, odcinkowe i jednorazowe (wydane do lub z odpowiedniej stacji) będą honorowane w pociągach SKM oraz w zastępczej komunikacji autobusowej linii ZS7 na całej trasie.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.12.2018 godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: