Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa - Otwock od 26 lutego 2018 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z budową tunelu drogowego w ciągu ul. Majowej w Otwocku, w okresie 26 luty – 25 marca 2018 r. nastąpi zamknięcie jednego z torów na odcinku Świder – Otwock. Ruch pociągów KM linii R7 oraz SKM linii S1 będzie prowadzony jednotorowo na odcinku Warszawa Falenica – Otwock. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Falenica lub Świder.

W związku z powyższym w ww. terminie uruchomiona zostaje autobusowa linia zastępcza ZS7, kursująca w 1. i 2. strefie biletowej ZTM na trasie: PKP FALENICA 02 – Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) – Patriotów – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA 02 (powrót: Orla, Świderska).

Przystanek WĄSKA jest przystankiem granicznym 1. strefy biletowej ZTM.  

Uruchomione zostaną przystanki:

 1. Świder Kościół 01 i 02;
 2. Świder 01 i 02;
 3. Rzemieślnicza 01 i 02.

W okresie 26 luty – 25 marca 2018 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM (z zastrzeżeniem ważności stref biletowych) na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 26.02. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji) będą honorowane w:

 1. w pociągach SKM linii S1;
 2. w autobusach linii: 115, 119, 125, 142, 161, 213, 219, 305, 521, 523, 525, 702, ZS7 – na całej trasie oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii;
 3. w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic:
  1. Wiatraczna – al. Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni;
  2. Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Pl. Zawiszy;
  3. Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny;
  4. Metro Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika;
 4. w linii metra:
  1. M1 na odcinku Świętokrzyska – Politechnika,
  2. M2 na odcinku Stadion Narodowy – Rondo Daszyńskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kategoria: