Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Włochy – Płochocin w terminie 29 marca - 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze znacznym ograniczeniem przepustowości linii nr 3, wynikającej z przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki prowadzonej na zlecenie PKP PLK S.A., od 29 marca 2021 r. zostanie uruchomiona przez Koleje Mazowieckie w godzinach szczytu przewozowego Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA) na odcinku Warszawa Włochy – Błonie.

         Dla ułatwienia i umożliwienia dojazdu pasażerom do stacji Warszawa Włochy w terminie 29 marca - 30 kwietnia 2021 r. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych założeń.

1. Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

   1). w uruchamianych przez ZTM autobusach i tramwajach (na wskazanych odcinkach w obu kierunkach):

        - 713 (na całej trasie),
        - 194 (Cmentarz Wolski – Warszawa Gołąbki PKP),
        - 743 (na całej trasie),
        - 13 (Cmentarz Wolski – Okopowa),
        - 26 (Ciepłownia Wola – Okopowa),
        - 27 (Cmentarz Wolski – Okopowa),
        - 1 (Okopowa – Pl. Zawiszy),
        - 22 (Okopowa – Pl. Zawiszy),
        - 24 (Okopowa – Pl. Zawiszy);

   2). w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii.

2. Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” będą honorowane w autobusach komunikacji zastępczej (ZKA) uruchamianej przez KM na odcinku Warszawa Włochy – Płochocin (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 30.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: