Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów w terminie 6 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej nr 7, w terminie 6 lipca – 14 sierpnia 2020 r. na odcinku Józefów – Otwock nastąpi przerwa w ruchu pociągów. Część pociągów KM i SKM zostanie odwołana lub skrócona do stacji Józefów.

W związku z powyższym zostanie uruchomiona przez:

 1. KM, zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) na odcinku Otwock - Warszawa Falenica (umożliwiająca dogodną przesiadkę do autobusów ZTM);
 2. ZTM, autobusowa linia zastępcza ZS7 kursująca w 1 i 2 strefie na trasie:

WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Świderska – Kupiecka – KUPIECKA (powrót Kupiecka – Stanisława Staszica).

Przystanek WĄSKA będzie przystankiem granicznym pomiędzy 1. i 2. strefą ZTM.

Honorowanie biletów w terminie 6 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

 1. w pociągach SKM:
 1. linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów,
 2. linii S2 i S30 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia;
 1. w autobusach linii:
  1. ZS7 na całej trasie,
  2. 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica,
  3. 135 na odcinku Pl. Szembeka – PKP Olszynka Grochowska,

     oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Falenica.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  06.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: