Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock w okresie 15-29 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z planowanym przez Polskie Linie Kolejowe S.A. telefonicznym zapowiadaniem pociągów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock w okresie 15-29 sierpnia 2020 r. i związanymi z tym utrudnieniami w kursowaniu pociągów obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów w terminie 15-29 sierpnia 2020 r. (w obu kierunkach)

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane:

  1. w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock;
  2. w autobusach linii:
    1. 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica,
    2. 135 na odcinku Pl. Szembeka – PKP Olszynka Grochowska,

oraz w autobusach, tramwajach i pociągach SKM kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Otwock.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.08. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: