Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna w okresie 17 sierpnia – 4 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z modernizacją stacji Warszawa Rembertów, w okresie 17 sierpnia - 4 września 2020 r. wystąpią utrudnienia na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów. Pociągi będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Część połączeń do/z Warszawy Rembertów zostanie odwołana. Wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów w okresie 17 sierpnia – 4 września 2020 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
 2. w  uruchamianych przez ZTM autobusach linii (na wskazanych odcinkach):

  a) 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
  b) 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
  c) 173:
      - (Dw. Wschodni – Stara Miłosna),
      - Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach),
  d) 183 (Wiatraczna – Zielona),
  e) 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna (Ułańska)),
   f) 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska)

oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii,

g) w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Bronisława Czecha – Stara Miłosna (Ułańska); Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona i Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek-Miłosna (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 03.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: