Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna w okresie 18 -22 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, w związku z modernizacją stacji Warszawa Rembertów, w okresie 18-22 listopada 2020 r. wystąpią utrudnienia na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów. Pociągi będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Część połączeń do/z Warszawy Rembertów zostanie odwołana. Wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów w okresie 18 - 22 listopada 2020 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

1) w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
2) w pociągach SKM linii S1 i S3 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia;
3) w uruchamianych przez ZTM autobusach linii (na wskazanych odcinkach):

        a) 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
        b) 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
        c) 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna (Ułańska)),
        d) 183 (Wiatraczna – Zielona),
        e) 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna (Ułańska)),
         f) 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska)

    oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii,

4) w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja  i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Bronisława Czecha – Stara Miłosna (Ułańska); Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona i Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  03.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: