Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM od 13 grudnia 2020 r. do 13 marca 2021 r. na odcinku Legionowo - Warszawa Zachodnia peron 8

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 13 grudnia 2020 r. rozpocznie się kolejny etap budowy przystanku osobowego Warszawa Targówek.

Ruch pociągów KM nie ulegnie zmianie, natomiast pociągi SKM linii S3 zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską. Pojedyncze pociągi SKM we wczesnych godzinach porannych
i późnowieczornych pojadą przez Warszawę Centralną i zostaną oznaczone jako S30. Do odwołania zmieniona zostanie trasa pociągów SKM linii S3: Warszawa Lotnisko Chopina – (…) – Warszawa Al. Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia p. 8 – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Powązki – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga (…) – Legionowo/Legionowo Piaski/Wieliszew.

 

W terminie od 13 grudnia 2020 r. do 13 marca 2021 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

 

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane - w obu kierunkach:

  1. w pociągach SKM linii S9 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8;
  2. pociągach linii S3 i S30 na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina.

 

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane:

  1. w pociągach KM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8 (przez Warszawę Gdańską);
  2. w pociągach KM linii lotniskowych RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Centralną.

 

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  15.12. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: