Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM od 9 sierpnia 2019 r. na odcinku Warszawa Zachodnia peron 8 – Warszawa Gdańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z budową p.o. Warszawa Powązki od 9 sierpnia 2019 r. do odwołania obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

  1. w pociągach SKM linii S9 na odcinku Warszawa Zachodnia peron 8 – Warszawa Gdańska (w obu kierunkach);
  2. w uruchamianych przez ZTM autobusach i tramwajach (na wskazanych odcinkach) linii nr:
  1. 1 (Dw. Gdański – Pl. Zawiszy),
  2. 27 (Rondo Radosława – PKP Wola),
  3. E-2, 520 (Płocka-Szpital – Okopowa),
  4. 414 (Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Toruńska),
  5. 127, 158, 159, 517 ( Dw. Zachodni  – Pl. Zawiszy),
  6. 523 (PKP Młynów – Wawelska)

       oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia peron 8 – Warszawa Gdańska (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 09.08. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: