Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w dniach 1-14 lipca 2019 r. na linii otwockiej

Szanowni Państwo,

informujemy że w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, w dniach 1 –14 lipca 2019 r. nastąpi zamknięcie jednego z torów na odcinku Warszawa Falenica – Warszawa Międzylesie. Ruch pociągów KM linii R7 oraz SKM linii S1 będzie prowadzony jednotorowo na odcinku Warszawa Falenica – Warszawa Wawer. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Gocławek, Warszawa Międzylesie, Warszawa Wawer.

W związku z powyższym w ww. dniach uruchomiona zostanie przez ZTM zastępcza linia autobusowa ZS7 kursująca w 1 i 2 strefie na trasie: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Przystanek graniczny pomiędzy I i II strefą ZTM: WĄSKA.

Bilety ZTM wydane na II strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Dodatkowo ZTM:

 1. uruchomi przystanek  WIATRACZNA 56;
 2. wznowi funkcjonowanie przystanków:
 1. ŚWIDER-KOŚCIÓŁ 01 i 02;
 2. ŚWIDER 01 i 02;
 3. RZEMIEŚLNICZA 01 i 02.

Ponadto zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) Kolei Mazowieckich kursująca na odcinku Pilawa – Otwock zostanie wydłużona, w dni robocze do stacji Warszawa Wschodnia, z przystankiem dla podróżnych usytuowanym od strony  ul. Lubelskiej.

Honorowanie biletów w okresie 01 – 14 lipca 2019 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

 1. w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock;
 2. w autobusach linii:
  • ZS7 na całej trasie,
  • 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica;

oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów z zachowaniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Wschodnia.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  01.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: