Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w dniach 18 - 25 listopada 2019 r. na linii R2 na odcinku Warszawa Zachodnia– Sulejówek Miłosna

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z przebudową stacji Warszawa Rembertów w dniach 18 - 25 listopada 2019 r. wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Część pociągów zostanie odwołana lub będzie kursowała w skróconej relacji. Wprowadzone zostanie wzajemne  honorowanie biletów KM i ZTM
wg poniższych zasad.

Honorowanie biletów  w okresie 18 – 25 listopada 2019 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
 2. w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach) linii nr:
 • 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
 • 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
 • 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna), Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach),
 • 183 (Wiatraczna – Zielona),
 • 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna (Ułańska)),
 • 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska),

oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

      3. w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:

 • Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Bronisława Czecha – Stara Miłosna (Ułańska),
 • Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
 • Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane
w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  18.11. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: