Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w okresie 1 –4 marca 2019 r. na linii otwockiej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 od 01 marca (piątek) od godz. 20:00 do 04 marca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 05:00 nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Falenica. W związku z powyższym w ww. terminie uruchomiona zostanie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie autobusowa linia zastępcza ZS7, kursująca w 1. i 2. strefie na trasie: PKP FALENICA – Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) – Patriotów – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Przystanek WĄSKA jest przystankiem granicznym 1. strefy biletowej ZTM.

Uruchamia się przystanki:

  1. ŚWIDER-KOŚCIÓŁ 01 i 02;
  2. ŚWIDER 01 i 02;
  3. RZEMIEŚLNICZA 01 i 02.

Honorowanie biletów

W okresie 01 marca (piątek) od godz. 20:0004 marca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 05:00 obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 01.03. godz. 20:00, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

  1. pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock;
  2. autobusach linii ZS7 na całej trasie.

 

Kategoria: