Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia od 14 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z kontynuacją prac modernizacyjnych o zwiększonym zakresie prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w stacji Warszawa Zachodnia, a także dalszych pracach przy budowie przystanku osobowego Warszawa Targówek od 14 marca 2021 roku wystąpią utrudnienia  w kursowaniu pociągów  SKM linii S1 i S3 (kursuje przez Warszawę Gdańską w skróconej relacji do Warszawy Zachodniej Peron 8) i  wybranych pociągów KM.

W związku z powyższym od 14 marca 2021 r. (do odwołania)  wprowadza się wzajemne honorowanie biletów.

Honorowanie biletów

 

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane w obu kierunkach w pociągach SKM:

  1.  linii S1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków;
  2.  linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Lotnisko Chopina;
  3. linii S9 i S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8.

 

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” będą honorowane w obu kierunkach w pociągach KM:

  1. na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
  2. na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8 (przez Warszawę Gdańską);
  3. linii lotniskowych RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Centralną/Warszawę Śródmieście;
  4. na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków;
  5. na odcinku Warszawa Zachodnia  – Warszawa Główna.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  14.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

 

Kategoria: