Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia od 17 lutego do 12 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe w dniu 17 lutego 2022 r. kolejnego etapu prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia spowoduje kolejne utrudnienia w ruchu pociągów KM i SKM. W związku z powyższym obowiązujące od 14 marca 2021 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM od 17 lutego 2022 r. rozszerza się o odcinki:

Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec;
Warszawa Wschodnia – Otwock;
Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna.

W związku z powyższym od 17 lutego do 12 marca 2022 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM:

1) na odcinku:

Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Gdańską),
Otwock – Warszawa Wschodnia,
Warszawa Zachodnia – Pruszków,
Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,
Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,
Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec,
Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna;

2)  linii lotniskowej RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Centralna.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  17.02. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

 

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe, okresowe i sieciowe) będą honorowane

w obu kierunkach:

1)  w pociągach SKM linii:

 • S1 na całej trasie,
 • S2 na całej trasie,
 • S3 na odcinku Warszawa Zachodnia p.9 – Legionowo;

2) w autobusach ZTM nw. linii, na wskazanych odcinkach, w obu kierunkach:

 • 136  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 154  PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni,
 • 167  PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 178  PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 184  PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni,
 • 186  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 414  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 523  PKP Wola (Wolska) – Dw. Zachodni,
 • N43  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich.

Nie zmieniają się zasady honorowania biletów ZTM w pociągach KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM–KM-WKD” i biletów KM kodowanych na „Karcie Mazowieckiej”.

Kategoria: