Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z remontem odcinka Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia od 12 marca 2017 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że  w związku z  zamknięciem dla ruchu pociągów odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, od 12 marca 2017 r. (przez ok. 15 miesięcy) pociągi SKM linii S9 i KM linii R9 (kierunek Nasielsk, Ciechanów, Mława, Działdowo) rozpoczynające/kończące bieg na stacji Warszawa Zachodnia peron 8, kursować będą tylko z/do stacji Warszawa Gdańska.

W związku z powyższym na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Koło – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Zachodnia podróżni mogą korzystać z połączeń alternatywnych. Dla dojeżdżających od strony Działdowa, Mławy, Ciechanowa i Legionowa możliwe będą m.in. następujące opcje dojazdu:

 1. do/z przystanku Warszawa Koło - z przystanku Warszawa Toruńska autobusem 414 (dni powszednie, bezpośrednio) lub 132, 134, 156 z przesiadką na 186 na przystanku Os. Potok (codziennie);
 2. do/z przystanku Warszawa Kasprzaka:
 1. z przystanku Warszawa Toruńska autobusem 414 (dni powszednie, bezpośrednio) lub 132, 134, 156 z przesiadką na 186 na przystanku Os. Potok (codziennie),
 2. ze stacji Warszawa Gdańska tramwajem nr 1 do:
 • przystanku Okopowa, skąd tramwajami 13, 26, 27 do przystanku Os. Wolska,
 • do Ronda Daszyńskiego, skąd autobusami 105, 109, 155, 171, 178, 190;
 1. do/z stacji Warszawa Zachodnia:
 1. od strony Legionowa - pociągami SKM linii S3 i KM linii RL,
 2. ze stacji Warszawa Gdańska metrem do stacji Centrum, a potem pociągami SKM i KM z przystanku Warszawa Śródmieście do stacji Warszawa Zachodnia.

Podróżni posiadający bilety ważne na przejazd pociągami KM do/z stacji położonych na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Koło – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Zachodnia lub w relacjach przez ten odcinek mogą na ich podstawie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami KM na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Honorowanie biletów

Bilety KM (sieciowe oraz ważne na przejazd do odpowiednich stacji na modernizowanym odcinku linii kolejowej lub przez ten odcinek) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM S3 i S9 na całej trasie, a  S1S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
 2. na linii metra M1 na odcinku Dw. Gdański - Centrum;
 3. w tramwajach linii 1 na odcinku Dw. Gdański – Pl. Zawiszy oraz linii 26 na odcinku Okopowa – Os. Wolska oraz w innych liniach o pokrywających się trasach z tymi odcinkami;
 4. w autobusach linii:
 • 414 na odcinku PKP Toruńska – Rondo Zesłańców Syberyjskich,
 • 523 na odcinku Dw. Zachodni – PKP Koło,
 • 520 na odcinku Okopowa/Leszno – Płocka - Szpital,
 • 105 na odcinku Rondo Daszyńskiego – PKP Kasprzaka

oraz w innych liniach na trasach pokrywających się z tymi odcinkami.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, na odpowiednie strefy) ważne będą w pociągach KM:

 1. linii RL na odcinku Legionowo Przystanek – Warszawa Lotnisko Chopina;
 2. linii R9 i innych na odcinku Legionowo Przystanek/Wieliszew – Warszawa Gdańska;
 3. innych linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: