Wzajemne honorowanie biletów KM, IC, ZTM w dniach 10.06-12.06 na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 10 czerwca od godz 0:00 do 12 czerwca 2018 r. do godz. 24:00 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna obowiązywać będzie wzajemne honorowanie ważnych biletów na przejazdy:

  1. pociągami Kolei Mazowieckich;
  2. pociągami Spółki „PKP Intercity”, z wyjątkiem pociągów kategorii EIP „PENDOLINO” oraz wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia;
  3. Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie (wszystkie rodzaje biletów do odpowiednich stref biletowych).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 10.06. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: