Wzajemne honorowanie biletów KM - PKP IC i KM - SKM

Od 10:30 na wszystkich liniach KM wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM-PKP IC w pociągach KM-PKP IC z wyłączeniem pociągów EIP oraz sypialnych oraz KM - SKM. Honorowanie obowiązuje do Końca doby.

Status: 

Zakończone