Wzajemne honorowanie biletów KM - ZTM

Od godz. 17:55 do końca doby tj. do godz. 23:59 wprowadzono honorowanie wszystkich biletów ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich w pierwszej strefie aglomeracji Warszawskiej.

Status: 

Zakończone