Wzajemne honorowanie biletów w związku z utrudnieniami

Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – planuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych na stacji Warszawa Rembertów w dniach 17 - 18, 24 - 25 lipca oraz 7 - 8 sierpnia 2021 r. Spowoduje to ograniczenia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna.

Z uwagi na prowadzone prace wybrane pociągi SKM linii S2 będą kursować w skróconej relacji, tj. zaczynać lub kończyć bieg na stacji Warszawa Rembertów (17 – 18 oraz 24 - 25 lipca) lub startować bądź kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia (7 - 8 sierpnia). Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku zostanie nieznacznie ograniczona, część pociągów nie zatrzyma się na stacji Warszawa Rembertów.

W związku z tym w dniach 17 - 18, 24 - 25 lipca oraz 7 - 8 sierpnia 2021 r. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i SKM według poniższych zasad:

  • bilety KM wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe będą honorowane w pociągach SKM (w obu kierunkach):

           - linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna;

           - linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

  • bilety ZTM wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Przypominamy, że pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 17.07. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

 

Kontakt dla mediów:

Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl

Kategoria: