Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 16 kwietnia – 8 czerwca 2019 r. na linii R9 na odcinku Legionowo - Warszawa Zachodnia

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z modernizacją linii R9 Warszawa - Działdowo prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie 16 kwietnia – 8 czerwca 2019 r. nadal obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo - Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) wg poniższych zasad.

Bilety KM (do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) ważne będą:

 1. w pociągach SKM linii:
  1. S9 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia,
  2. S90 na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia,
  3. S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia,
  4. S1, S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
 2. w autobusach i tramwajach linii:
  1. 1 i 41 na odcinku Budowlana – Dw. Gdański,
  2. 176 na odcinku PKP Żerań – Budowlana,
  3. 204 na odcinku Bartnicza – PKP Praga,

oraz w liniach autobusowych i tramwajowych, których trasy pokrywają się z ww. odcinkami.

Ponadto bilety KM wydane z/do stacji położonych na linii R9 do/z stacji położonych na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia peron 8 będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów (z uwzględnieniem stref biletowych) honorowane będą w pociągach KM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Wschodnią lub Warszawę Gdańską).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 16.04. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: