Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 16 lipca – 1 września 2018 r. na linii R7 Świder - Warszawa Zachodnia

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej nr 7, w dniach 16 lipca – 1 września 2018 r. wprowadzona zostanie całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Świder - Otwock. Od strony Warszawy ruch pociągów KM prowadzony będzie po obu torach do przystanku osobowego Świder, natomiast od strony Pilawy pociągi dojadą do Otwocka. Na odcinku Świder – Otwock KM uruchomi autobusową komunikację zastępczą (ZKA), z zatrzymaniem (na żądanie) na przystanku Otwock Rzemieślnicza 02.

Pociągi SKM linii S1 zostaną skrócone do stacji Warszawa Falenica lub Świder. W ww. dniach uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS7, kursująca w 1. i 2. strefie na trasie: PKP FALENICA - Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) - Patriotów - Marszałka Józefa Piłsudskiego - Hugona Kołłątaja - Stanisława  Staszica - Powstańców  Warszawy - Orla - ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Od 4 sierpnia 2018 r. pociągi SKM linii S1 i KM linii R7 kursować będą z pominięciem  przystanku Warszawa Olszynka Grochowska.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Przystanek WĄSKA jest przystankiem granicznym 1. strefy biletowej ZTM.

ZTM uruchamia przystanki:

 1. 2355 ŚWIDER-KOŚCIÓŁ 01  i 02;
 2. 2356 ŚWIDER 01 i 02;
 3. 2357 RZEMIEŚLNICZA 01 i 02.

W okresie 16 lipca – 1 września 2018 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM (z zastrzeżeniem ważności stref biletowych) na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów oraz
w ZKA na odcinku Świder – Otwock.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 16.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

 1. pociągach SKM linii S1 na odcinku Świder – Warszawa Zachodnia;
 2. autobusach linii: 115, 119, 125, 142, 161, 202, 213, 219, 245 (od 4.08.2018 r.), 305, 521, 523, 525, 702 – na całej trasie oraz autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii;
 3. autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic:
  1. Wiatraczna – al. Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni,
  2. Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Pl. Zawiszy,
  3. Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny,
  4. Metro Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego/Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika,
  5. Józefa Chłopickiego na odc. PKP Olszynka Grochowska – Pl. Szembeka;
 4. linii metra:
  1. M1 na odcinku Świętokrzyska – Politechnika,
  2. M2 na odcinku Stadion Narodowy – Rondo Daszyńskiego.

Ponadto informujemy, że w związku z brakiem możliwości wydania w systemie sprzedaży biletu do/z przystanku Otwock Rzemieślnicza 02, na przejazd do ww. przystanku należy nabyć bilet do/z stacji Otwock.

W przypadku przejazdu w relacji stacja Otwock – przystanek ZKA Otwock Rzemieślnicza 02 (lub odwrotnie), należy nabyć bilet w relacji Otwock - Świder lub Świder – Otwock.

Kategoria: