Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 26 marca – 11 kwietnia 2019 r. na linii R9 na odcinku Legionowo - Warszawa Zachodnia

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii R9 Warszawa - Działdowo w okresie 26 marca – 11 kwietnia 2019 r. nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów KM i SKM.

W celu zminimalizowania uciążliwości podróżowania nadal obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo - Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) w dniach 26 marca – 11 kwietnia 2019 r. wg poniższych zasad.

Bilety KM (do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) ważne będą w pociągach SKM linii:

  1. S9 na odcinku Legionowo – Warszawa Wschodnia;
  2. S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia;
  3. S1, S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Ponadto bilety KM wydane z/do stacji położonych na linii R9 do/z stacji położonych na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia peron 8. będą honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów (z uwzględnieniem stref biletowych) honorowane będą w pociągach KM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Wschodnią lub Warszawę Gdańską).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 27.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: