Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 26 marca – 14 kwietnia 2018 r. na linii R7 na odcinku Otwock - Warszawa Zachodnia

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, w dniach 26 marca – 14 kwietnia 2018 r. nastąpi zamknięcie jednego z torów na odcinku Warszawa Falenica – Warszawa Międzylesie. Ruch pociągów KM linii R7 oraz SKM linii S1 będzie prowadzony jednotorowo na odcinku Warszawa Falenica – Warszawa Wawer. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Wawer lub Warszawa Międzylesie.

W związku z powyższym w ww. terminie uruchomiona zostaje, przez Koleje Mazowieckie, autobusowa linia zastępcza ZR7, kursująca w 1. i 2. strefie biletowej ZTM na trasie: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Przystanek WĄSKA jest przystankiem granicznym 1. strefy biletowej ZTM.

Uruchamia się przystanek WIATRACZNA 56

W okresie 26 marca - 14 kwietnia 2018 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów:

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM (z zastrzeżeniem ważności stref biletowych) na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów oraz autobusach zastępczej komunikacji autobusowej linii ZR7 na całej trasie.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZR7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 26.03. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji lub sieciowe) będą honorowane w:

 1. w pociągach SKM linii S1 na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia;
 2. w autobusach linii: 115, 119, 125, 142, 161, 213, 219, 305, 521, 523, 525, 702 – na całej trasie oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii;
 3. w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic:
  1. Wiatraczna – al. Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni,
  2. Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Pl. Zawiszy,
  3. Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny,
  4. Metro Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika,
 4. w linii metra:
  1. M1 na odcinku Świętokrzyska – Politechnika,
  2. M2 na odcinku Stadion Narodowy – Rondo Daszyńskiego.

Odpowiedniki stacji kolejowych dla przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej na odcinku Pilawa – Dęblin

Odpowiedniki stacji kolejowych dla Zastępczej Komunikacji Autobusowej ZR7 na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia

Kategoria: