Wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 6 maja – 8 czerwca 2019 r. na linii R2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z przebudową przystanku kolejowego Warszawa Rembertów prowadzoną przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie 6 maja – 8 czerwca 2019 r. nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów KM i SKM.

Obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach) w okresie 6 maja – 8 czerwca 2019 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
 2. w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach):
 1. ZS2 (Dw. Wschodni – Sulejówek Miłosna),
 2. 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
 3. 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
 4. 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna),
 5. 183 (Wiatraczna – Zielona),
 6. 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna),
 7. 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska)

      oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

 1. w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:
 1. Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Wiatraczna – Gocławek – Płowiecka,
 2. Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
 3. Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 10.05. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: