Zakończenie honorowania biletów jednorazowych Spółki „PKP Intercity” - na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia, sieciowych Kart IC i biletów na przejazdy w komunikacji międzynarodowej

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. w pociągach uruchamianych  przez Spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” przestaje obowiązywać honorowanie biletów:

1) jednorazowych Spółki „PKP Intercity” - na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia, o ile dotyczy to końcowego odcinka przejazdu określonego na tych biletach;

2) sieciowych Spółki „PKP Intercity” - Kart INTERCITY: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;

3) na przejazdy w komunikacji międzynarodowej, wystawionych według taryfy: SCIC-NRT, SCIC-TWZ SCIC-RPT.

Bilety, które zostały zakupione najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r. są honorowane zgodnie z terminem ich ważności przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez KM (z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” oraz innych pociągów KM o charakterze komercyjnym podanych do wiadomości publicznej).

Natomiast bilety zakupione 1 kwietnia 2018 r. i później nie będą honorowane w pociągach KM.

Kategoria: