Zakup 10 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER 75 FLIRT

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Działanie 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitarnych
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 30.12.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 181,70 mln zł
Kwota dofinansowania: 87,2 mln zł

Przedmiotem projektu jest zakup 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych typu FLIRT. Wsparcie unijne zostało pozyskane na zakup poczyniony przez Województwo Mazowieckie, które w projekcie występuje jako „podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych”. Składy będące przedmiotem projektu eksploatowane są na odcinku linii kolejowej Warszawa – Łuków, na której Spółka świadczy usługi transportu publicznego na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

W wyniku realizacji inwestycji Koleje Mazowieckie uzyskały nowoczesny tabor przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniający standardy obowiązujące w Europie. Realizacja projektu bezpośrednio wpływa na poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.

www.pois.gov.pl

Kategoria: