Zakup biletu na przejazd Zastępczą Komunikacją Autobusową na odcinku Otwock - Pilawa

Szanowni Państwo,

informujemy, że w niektórych oznaczonych autobusach Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) kursującej na odcinku Pilawa – Otwock, można zakupić bilet jednorazowy na przejazd „tam”:

  1. wg taryfy normalnej;
  2. z ulgami (z wyjątkiem ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny):

a) ustawowymi,
b) handlowymi, z wyjątkiem ulgowej usługi transportowej (UUT) dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych i ich rodzin

do/ze stacji/przystanków położonych na ww. odcinku.

W przypadku przejazdu z/do przystanku ZKA położonego w obrębie tej samej miejscowości, należy zakupić bilet z/do stacji kolejowej/przystanku osobowego (p.o.) do/z następnej stacji kolejowej/p.o. (w zależności od kierunku podróży), np.: z/do przystanku Jaźwiny do/z przystanku Augustówka bilet należy zakupić z/do przystanku osobowego Augustówka do/z przystanku osobowego Zabieżki.

Nie będzie dostępna w sprzedaży oferta bilet wycieczkowy oraz strefowy czasowy KM.

W związku z powyższym podróżny może:

  1. w terminach obowiązywania oferty Bilet wycieczkowy nabyć bilet wg taryfy normalnej i po zrealizowanym przejeździe uzyskać zwrot różnicy należności w kasie biletowej KM lub w drodze pisemnego wniosku na zasadach określonych w § 19 ust. 3-5 RP-KM;
  2. w zamian za bilet z ulgą KDR lub UUT nabyć bilet wg taryfy normalnej i po zrealizowanym przejeździe otrzymać zwrot różnicy należności w drodze pisemnego wniosku na zasadach określonych w § 19 ust. 3-5 RP-KM.

Podróżny chcący kontynuować podróż poza odcinek Pilawa – Otwock powinien zgłosić się (w dniu przejazdu autobusem ZKA):

a) do kasy biletowej,
b) w pociągu KM,

na stacji w Pilawie lub Otwocku (w zależności od kierunku) w celu zakupu biletu na przejazd dalszy.

Dodatkowo na przejazd ZKA na odcinku Pilawa – Otwock bilety można nabyć: w kasach biletowych, w biletomatach, przez telefon w aplikacji SkyCash, mPay, przez Internet, u kierowników pociągu.

Pliki: 

Kategoria: