Zakup preparatów do utrzymania w czystości pojazdów kolejowych i pomieszczeń, znak sprawy: MWZ4.27.105.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Zakup preparatów do utrzymania w czystości pojazdów kolejowych i pomieszczeń" znak: MWZ4.27.105.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-12-31 09:45:00