Zakup tabletów i stacji dokujących, znak: MWZ2.27.31.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html  i nazwą postępowania „Zakup tabletów i stacji dokujących" znak: MWZ2.27.31.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-07-09 09:45:00