Zaprojektowanie i wybudowanie czterech mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie MNT, znak: MWZ2.27.62.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html
i nazwą postępowania „Zaprojektowanie i wybudowanie czterech mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie MNT", znak: MWZ2.27.62.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-07-25 15:00:00