Zarząd Kolei Mazowieckich w niezmienionym składzie

Na wczorajszym posiedzeniu zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium. Natomiast rada nadzorcza powołała zarząd w dotychczasowym składzie na następną kadencję.

Dalej w skład zarządu wchodzą: Artur Radwan, prezes zarządu, Czesław Sulima, członek zarządui dyrektor eksploatacyjny, Dariusz Grajda, członek zarządu i dyrektor handlowy oraz Andrzej Buczkowski, członek zarządu i dyrektor finansowy.

W imieniu zarządu dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego i radzie nadzorczej za docenienie naszego zaangażowania oraz działań podjętych dla rozwoju przewoźnika. To wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie, które mobilizuje do dalszej intensywnej pracy. Z doświadczenia jednak wiem, że bez tego nie jest możliwy sukces - powiedział w imieniu nowo wybranego zarządu Artur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich. 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska, rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 47 37 551, kom. 661 929 207

Kategoria: