Zarząd Kolei Mazowieckich w niezmienionym składzie

23 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. za rok 2014, Sprawozdanie finansowe Spółki ,,Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. za rok 2014 oraz udzieliło Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki KM absolutorium. Natomiast Rada Nadzorcza Spółki KM powołała Zarząd w dotychczasowym, wybranym w drodze konkursu w 2012 r. składzie, na następną kadencję.

W skład Zarządu wchodzą: Artur Radwan - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny; Czesław Sulima - Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny; Andrzej Buczkowski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy; Dariusz Grajda - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Powołanie Zarządu w niezmienionym składzie gwarantuje sprawną realizację rozpoczętych projektów oraz dalszy, intensywny rozwój Spółki KM.

Kategoria: