Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

od 1 września 2019 r. będzie wdrożona kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów związana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmiana rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 19 października 2019 r.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Na linii wciąż będą występowały utrudnienia związane z modernizacją, ale nie będą już tak uciążliwe jak w okresie wakacyjnym. Wystąpią w wybranych okresach i dotyczyć będą godzin międzyszczytowych oraz wieczornych i wczesnoporannych.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

W związku z trwającymi pracami w stacji Warszawa Rembertów największe utrudnienia wystąpią w okresie 1-14 września. Część pociągów zostanie odwołana (nie będą kursowały pociągi do/z stacji Warszawa Rembertów), pozostałe będą miały zmieniony rozkład oraz wydłużony czas przejazdu na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów. Od 15 września utrudnienia będą znacznie mniejsze.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

Od 1 września rozpoczną się prace związane z przebudową stacji Ożarów Mazowiecki. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Gołąbki – Ożarów Mazowiecki prowadzony będzie po jednym czynnym torze. W związku z powyższym część pociągów do Błonia nie będzie kursowała. Wciąż będzie trwała przebudowa stacji Łowicz Główny. Największe utrudnienia wystąpią w dniach 28 września – 10 października, kiedy za wybrane pociągi będzie kursowała ZKA na odcinku Sochaczew – Łowicz Główny.

Od 11 października PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przywrócić ruch dwutorowy na odcinku Bednary – Łowicz Główny, co spowoduje, że KM nie będzie już uruchamiał ZKA na tym odcinku.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia, gdzie ruch pociągów jest prowadzony po jednym czynnym torze i część pociągów na ww. odcinku jest odwołana, a w zamian kursuje ZKA.

Rozkład przewiduje utrudnienia w ruchu pociągów w dniach 1-15 września na odcinku Łochów – Małkinia, w celu wymiany podkładów torowych. Część pociągów do/z Małkini będzie kursowała w skróconej relacji, w zamian za odwołane pociągi na ww. odcinku zostanie uruchomiona ZKA. Ponadto na odcinku Łochów – Małkinia w poniższych pociągach „PKP Intercity” S.A. nr:

  1. 7113 relacji Zielona Góra – Białystok codziennie;
  2. 1005 relacji Łódź Fabryczna - Białystok codziennie,

honorowane będą ważne bilety KM.

Dodatkowo informujemy, że ww. pociągi „PKP Intercity” S.A. będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach i przystankach objętych honorowaniem na tym odcinku.

Od 16 września w dni robocze zostały uruchomione dodatkowe pociągi do/z Zielonki:

  1. nr 11223 relacji Warszawa Zachodnia (odj. 15:20) – Zielonka (przyj. 15:55);
  2. nr 99248/11218 relacji Zielonka (odj. 16:04) – Piaseczno (przyj. 17:08).

Linia nr R7 Warszawa - Dęblin

Wciąż będzie trwała modernizacja stacji Otwock oraz prace modernizacyjne na odcinku Otwock – Pilawa związane ze wstrzymaniem ruchu pociągów i kursowaniem ZKA na odcinku Otwock – Pilawa.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Od 1 września utrudnienia związane z modernizacją linii i kursowaniem ZKA będą dotyczyły całego odcinka Warka – Radom.

Linia nr R9 Warszawa - Działdowo

W dniach 1-30 września, w dalszym ciągu występowały będą utrudnienia związane z budową stacji Warszawa Powązki. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8 odbywał się będzie jednotorowo, a część pociągów kursowała będzie w skróconej relacji. Ponadto w godzinach porannych oraz wieczornych kontynuowane będą prace związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej skutkujące częstymi zmianami w rozkładzie jazdy.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów znajduje się tutaj.

Kategoria: