Zmiany w rozkładzie jazdy od 11 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 11 czerwca do 2 września 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów KM.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem odcinka Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Pociągi dalekobieżne kursowały będą po jednym czynnym torze oraz po torach podmiejskich. Utrudnienia te spowodują zmiany godzin kursowania wybranych pociągów KM.

Linia nr R2 Warszawa – Siedlce – Łuków

Od 12 do 18 sierpnia w stacji Warszawa Rembertów będą prowadzone prace związane z wymianą rozjazdów. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna prowadzony będzie jednotorowo dwukierunkowo, co wiąże się z dużą liczbą odwołanych pociągów oraz zmianą godzin kursowania pozostałych.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

Rozpocznie się modernizacja stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz kursowała będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo w związku z remontem linii nr 447 ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki w okresie 4 lipca – 2 września odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów kursowała będzie z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

Od 8 lipca rozpocznie się kolejny etap modernizacji linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów – Małkinia i ruch pociągów pomiędzy tymi stacjami będzie odbywał się po jednym czynnym torze. W związku z powyższym zmianie ulegną godziny kursowania części pociągów, a niektóre z nich będą odwołane na ww. odcinku. W zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo informujemy, że z uwagi na wymianę rozjazdów w stacji Warszawa Wileńska Marki od 8 do 23 lipca na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Z tego powodu znaczna liczba pociągów zostanie odwołana, natomiast pozostałe zmienią godziny kursowania.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Od 11 czerwca rozpocznie się pierwszy etap modernizacji linii. Na odcinku Garwolin – Dęblin zostanie wtrzymany ruch pociągów i w zamian będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr R8 Warszawa – Radom

W okresie do 30 czerwca modernizacja wciąż obejmowała będzie odcinek Piaseczno – Czachówek Południowy, powodując istotne utrudnienia. Natomiast od dnia 1 lipca poza stacją Czachówek Południowy ruch pociągów odbywał się będzie po obu czynnych torach i utrudnienia będą znacznie mniejsze. Pociąg „Radomiak" od 11 czerwca kursował będzie trasą przez Warkę i Piaseczno.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z modernizacją linii ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze. W godzinach wczesnoporannych oraz późnowieczornych w wybrane dni część pociągów będzie miała zmieniony rozkład w związku z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej.

Linia nr R29 Tłuszcz - Ostrołęka

Na linii z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych rozkład jazdy pociągów ulegał będzie częstym zmianom. Pociągi zostaną zastąpione komunikacją autobusową w następujących terminach:

  1. od 8 lipca godz. 8:00 do 9 lipca godz. 18:00 na odcinku Wyszków – Mostówka,
  2. od 10 do 15 lipca oraz 17 lipca w godz. 7:40-16:55 na odcinku Wyszków – Mostówka,
  3. od 24 lipca godz. 8:00 do 13 sierpnia godz. 20:00 na odcinku Pasieki – Ostrołęka.

Linia nr R31 Siedlce - Czeremcha

Trwa rewitalizacja linii. Największe utrudnienia wystąpią w terminie od 11 do 20 lipca, kiedy będą prowadzone prace związane z remontem odcinka Siedlce – Mordy. Ruch pociągów zostanie wstrzymany i w zamian kursowała będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo informujemy, że pociąg „Czeremszak” będzie uruchamiany w pełnej relacji Czeremcha – Warszawa Wschodnia trasą okrężną przez stacje Dziewule.

Na pozostałych liniach nie przewiduje się większym utrudnień.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

Kategoria: