Zmiany w rozkładzie jazdy od 3 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 3 września do 14 października 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów KM.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Remont linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki wejdzie w najtrudniejszą fazę. Pociągi KM i SKM Warszawa nie będą zatrzymywały się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych od Warszawy Włoch do Milanówka. Część pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego zostanie odwołana. Pociągi KM kursujące ze Skierniewic/Żyrardowa/Grodziska Mazowieckiego do Warszawy będą się zatrzymywały w Grodzisku Mazowieckim, a następnie dopiero na stacji Warszawa Zachodnia. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Szczegółowy rozkład jazdy ZKA znajduje się w zakładce Tabele rozkładów jazdy.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz kursowała będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo w związku z remontem linii nr 447 ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów kursowała będzie z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki oraz Warszawa Ursus Północny. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy. Żaden pociąg nie będzie zatrzymywał się na stacji Warszawa Włochy.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Wybrane połączenia na tym odcinku zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii. Na odcinku Garwolin – Dęblin będzie wtrzymany ruch pociągów i w zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. W związku z planowanym rozpoczęciem remontu w stacji Otwock istotnie zmienią się godziny kursowania pociągów.

Linia nr R8 Warszawa – Radom

Po zakończeniu zasadniczej fazy remontu na odcinku Warszawa Okęcie - Czachówek Południowy, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomi w popołudniowym szczycie komunikacyjnym dwa dodatkowe połączenia z Warszawy Wschodniej do Piaseczna:

  1. Warszawa Wschodnia 16.18 – Piaseczno 17.04;
  2. Warszawa Wschodnia 17.03 – Piaseczno 17.47.

W związku z pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. W terminach i lokalizacjach opisanych poniżej połączenia kolejowe zostaną zastąpione komunikacją autobusową:  

  1. dnia 4 września w godz. 8:00 – 16:00 na odcinku Lesiów – Radom,
  2. od 5 do 6 września w godz. 8:20 – 16:10 na odcinku Bartodzieje – Radom,
  3. od 7 do 8 września w godz. 8:20 – 17:20 na odcinku Bartodzieje – Lesiów,
  4. dnia 9 września w godz. 8:50 – 16:20 na odcinku Grabów n/Pilicą – Strzyżyna,
  5. od 4 września godz. 22:00 do 22 września godz. 4:00 od poniedziałku do czwartku na odcinku Warka – Kruszyna,
  6. od 25 września godz. 22:00 do 10 października godz. 4:00 od poniedziałku do czwartku na odcinku Dobieszyn – Radom.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z modernizacją linii ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze.

Linia nr R29 Tłuszcz Ostrołęka

Z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych rozkład jazdy pociągów będzie ulegał zmianom. Pociągi zostaną zastąpione komunikacją autobusową w następujących terminach:

  1. od 4 do 9 września w godz. 8:00 - 16:00 na odcinku Wyszków – Przetycz;
  2. od 11 do 18 września w godz. 8:00 - 16:00 na odcinku Pasieki – Ostrołęka.

Linia nr R33 Sierpc - Kutno

Od 24 września do 14 października ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach nie przewiduje się większym utrudnień.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce Tabele rozkładów jazdy.

Kategoria: