Zmiany w rozkładzie jazdy od 9 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

od 9 czerwca 2019 r. będzie wdrożona kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów związana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmiana rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z bardzo dużą liczbą zmian w rozkładzie jazdy związanych z modernizacją linii oraz bieżącym utrzymaniem prowadzonym przez spółkę PKP PLK SA, informujemy tylko o najważniejszych utrudnieniach/zmianach na poszczególnych liniach.

Linia nr R1 Warszawa - Skierniewice

Na linii wciąż trwają prace modernizacyjne. Rozkład jazdy będzie ulegał częstym zmianom. Prace będą dotyczyły zarówno odcinka Warszawa Włochy – Pruszków, jak również Pruszków – Grodzisk Mazowiecki. Wpływ na ruch pociągów będą miały także zamknięcia na linii dalekobieżnej.

Powyższe terminy wiążą się ze zmianą rozkładu jazdy pociągów. W wybranych okresach część pociągów nie będzie zatrzymywała się na wszystkich stacjach i p.o.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

W dalszym ciągu będą kontynuowane prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej pomiędzy st. Warszawa Wschodnia a st. Warszawa Rembertów. W związku z tym rozkład jazdy będzie ulegał częstym zmianom. Część pociągów zostanie odwołana, pozostałe będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy.

Wystąpią nocne przerwy w ruchu pociągów związane z przebudową stacji Warszawa Rembertów oraz budową autostrady A2 w dniach:

 1. 11/12 czerwca w godz. od 23:20 do 5:15 dnia następnego na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna;
 2. od 30 lipca do 2 sierpnia oraz od 6 sierpnia do 9 sierpnia w godz. od 22:35 do 4:55 dnia następnego na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki.

W zamian za odwołane pociągi na ww. odcinkach będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Ponadto informujemy, że od 9 czerwca do końca obowiązywania rozkładu jazdy w dni robocze, na wniosek pasażerów, została wydłużona relacja pociągu do/z st. Mrozy:

 1. 93817 relacji Piaseczno (odj. 16:35) – Mrozy (przyj. 18:16) w terminie od 9 czerwca do 31 sierpnia oprócz 22-29 czerwca;
 2. 21827 relacji Radom (odj. 14:17) – Mrozy (przyj. 18:35) w terminie 22-29 czerwca;
 3. 91844 relacji Mrozy (odj. 19:17) – Warszawa Zachodnia (przyj. 20:36).

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z przebudową stacji Łowicz Główny oraz ruchem jednotorowym na odcinku Bednary – Łowicz, gdzie są prowadzone roboty torowe i sieciowe. Część pociągów na odcinku Bednary – Łowicz Główny zostanie zastąpiona przez zastępczą komunikację autobusową. Ponadto w lipcowe weekendy wystąpią utrudnienia związane z naprawą przejazdów kolejowych.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia, gdzie ruch pociągów jest prowadzony po jednym czynnym torze.

W celu połączenia sieci trakcyjnej na odcinku Łochów – Małkinia rozkład przewiduje utrudnienia w ruchu pociągów w dniach 9-21 czerwca. Część pociągów do/z Małkini będzie kursowała w skróconej relacji, w zamian za odwołane pociągi na ww. odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Ponadto na odcinku Łochów – Małkinia w poniższych pociągach „PKP Intercity” S.A. nr:

 1. 7113 relacji Zielona Góra – Białystok codziennie;
 2. 1005 relacji Łódź Fabryczna - Białystok codziennie;

honorowane będą ważne bilety KM.

Dodatkowo informujemy, że ww. pociągi „PKP Intercity” S.A. będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach i przystankach objętych honorowaniem na tym odcinku.

W dniach 22-29 czerwca, 15-25 lipca oraz 30-31 sierpnia ze względu na prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej pomiędzy st. Warszawa Wschodnia a st. Warszawa Rembertów, pociągi mogą kursować w zmienionych godzinach.

Ponadto informujemy, że od 9 czerwca do końca obowiązywania rozkładu jazdy, na wniosek pasażerów, została wydłużona relacja pociągu nr 11764 Tłuszcz (odj. 7:46) – Warszawa Wileńska (przyj. 8:25) z Łochowa (odj. 7:25) w dni robocze i będzie on kursował za nr 11910.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Na linii będzie kontynuowana modernizacja związana z przerwą w ruchu na odcinku Otwock – Pilawa. Dodatkowo w dniach 1-7 lipca oraz 8-14 lipca wystąpią utrudnienia związane z budową południowej obwodnicy Warszawy i ruchem jednotorowym na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica. Duża część pociągów KM i SKM na tym odcinku zostanie odwołana i zastąpiona przez zastępczą komunikację autobusową.

Od 15 lipca do 23 sierpnia ruch pociągów będzie podobny do rozkładu obowiązującego w terminie 24-30 czerwca.

Od 15 lipca do 23 sierpnia zostanie wstrzymany ruch pociągów na odcinku Otwock – Józefów. Część pociągów będzie kursowała do Józefowa, natomiast pozostałe skończą bieg w Warszawa Falenica. Na odcinku Otwock – Józefów – Warszawa Falenica zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Do dnia 12 lipca ZKA nadal będzie kursowała na odcinku Strzyżyna – Radom, natomiast od dnia 13 lipca utrudnienia będą dotyczyły odcinka Warka – Radom. Od 13 lipca zmienia się rozkład jazdy na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna z uwagi na opóźnienie w pracach modernizacyjnych na odcinku Warka – Strzyżyna. ZKA będzie obowiązywała tylko na odcinku Strzyżyna – Radom. Dodatkowo w związku z wymianą urządzeń SRK w stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie w dniach 5-17 lipca, wystąpią znaczne ograniczenia w ruchu pociągów na tej linii, m.in. pociągi KM nie będą kursowały do st. Warszawa Lotnisko Chopina oraz zostaną odwołane pociągi do/z Piaseczna.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo:

Do 8 sierpnia potrwają utrudnienia związane z naprawą Mostu Gdańskiego. Część pociągów będzie kursowała w zmienionej relacji i godzinach. Od 9 sierpnia ruch pociągów na moście będzie odbywał się już po obu torach, natomiast utrudnia dotkną odcinka Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8, gdzie rozpocznie się budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Powązkowska. Dodatkowo w godzinach wieczornych i rannych, w związku z koniecznością szlifowania torów, zmianom będzie ulegał rozkład jazdy pociągów kursujących w tych godzinach. Część połączeń będzie odwołanych.

Ponadto informujemy, że na wniosek pasażerów zostały wydłużone relacje następujących pociągów o odcinek:

1. Warszawa Zachodnia P8 – Warszawa Gdańska:

 a) 19609 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 13:40) – Nasielsk (przyj. 14:47) w (D);
 b) 19613 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 15:44) – Nasielsk (przyj. 16:50) w (D);
 c) 91616 relacji Nasielsk (odj. 18:42) – Warszawa Zachodnia P8 (przyj. 19:48) w (D);

2. Ciechanów – Mława/Działdowo:

 a) 15417 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 13:11) – Mława (przyj. 15:20) w (C);
 b) 15433 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 16:09) – Działdowo (przyj. 19:00) w (6);
 c) 15419 relacji Warszawa Zachodnia P8 (odj. 17:17) – Mława (przyj. 19:26) codziennie;
 d) 51412 relacji Mława (odj. 15:39) – Warszawa Zachodnia P8 (przyj. 17:55) w (C);
 e) 51436 relacji Działdowo (odj. 5:31) – Warszawa Zachodnia P8 (przyj. 8:04) w (7).

Dodatkowo został uruchomiony pociąg nr 55458/55392 relacji Mława (odj. 21:09) – Ciechanów (przyj. 21:37) kursujący codziennie, zaś od 1 września będzie on kursował w pełnej relacji do stacji Warszawa Zachodnia P8 (w połączonej relacji z pociągiem 51620).

Linia nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka

W związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów i zostanie wstrzymany ruch pociągów w dniach:

 1. 26 czerwca na odcinku Mostówka – Wyszków w godz. 9:00-12:55;
 2. 1-2 lipca na odcinku Tłuszcz – Mostówka w godz. 7:10-15:10;
 3. 3-4 lipca na odcinku Mostówka – Wyszków w godz. 7:00-15:00;
 4. 5 lipca na odcinku Wyszków – Przetycz w godz. 5:50-14:40;
 5. 8 lipca na odcinku Przetycz – Pasieki w godz. 5:30-14:50;
 6. 9-26 lipca w dni robocze na odcinku Pasieki – Ostrołęka w godz. 5:30-14:30.

Za odwołane pociągi zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa na ww. odcinkach.

Linia nr R31 Sierpc – Kutno

Obecne prace związane z poprawą parametrów linii potrwają do 24 czerwca i ruch pociągów na całej linii będzie zastąpiony przez komunikację autobusową. Od 25 czerwca będzie wznowiony ruch pociągów.

Linia nr R91 Nasielsk – Sierpc

W związku z wymianą toru na odcinku Nasielsk – Płońsk od 8 lipca do 31 sierpnia zostanie wstrzymany ruch pociągów. Za odwołane pociągi będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr 447 Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia

W związku z koniecznością przeprowadzenia bieżącej naprawy infrastruktury kolejowej na podmiejskiej linii średnicowej w Warszawie, w dniach 24-31 sierpnia 2019 r. nastąpią istotne zmiany w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa:

 • wstrzymany zostanie ruch pociągów po podmiejskiej linii średnicowej w kierunku wschodnim;
 • wybrane pociągi do/z Skierniewic/Siedlec/Radomia/Łowicza w kierunku wschodnim przejadą przez stację Warszawa Centralna, natomiast w kierunku zachodnim przez Warszawę Śródmieście;
 • pozostałe pociągi będą kursowały w skróconej relacji do/z Warszawy Wschodniej lub Warszawy Zachodniej bez przejeżdżania przez linię średnicową;
 • pociągi lotniskowe będą kursowały tylko w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia – Modlin;
 • część połączeń zostanie w ww. okresie zawieszona.

O szczegółach związanych z honorowaniem biletów poinformujemy w terminie późniejszym.

Uwaga:

W związku z dodatkowymi utrudnieniami w stacji Warszawa Rembertów w dniach 30 i 31 sierpnia 2019 r., pociągi kursujące przez tą stację będą miały dodatkowo zmieniony rozkład jazdy. Prosimy szczególnie o zwrócenie uwagi na:

 • pociąg nr 19385 relacji Warszawa Wschodnia 15:47 – Mińsk Mazowiecki 16:28, który po odjeździe z Warszawy Wschodniej zatrzymuje się w Rembertowie, a następnie dopiero w Sulejówku Miłosnej. Od stacji Sulejówek Miłosna do stacji Mińsk Mazowiecki zatrzymuje się na wszystkich stacjach;
 • pociąg nr 12201 relacji Warszawa Zachodnia 15:33 – Dęblin 17:45, który ma wyznaczone dodatkowe zatrzymania na stacjach: Warszawa Wesoła, Warszawa Wola Grzybowska, Sulejówek, Sulejówek Miłosna.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów znajduje się tutaj.

Kategoria: