Zwroty biletów wz. ze zmianą r.j. od 14 i 27 czerwca 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie KM” informuje, że w związku ze zmianami
w kursowaniu pociągów KM w okresie:

1) 14 - 26 czerwca 2015 r.;

2) 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.,

w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej:

1) 13 czerwca 2015 r. i ważnych na przejazdy w dniu 14 czerwca 2015 r. i później

2) 26 czerwca 2015 r. i ważnych na przejazdy w dniu 27 czerwca 2015 r. i później:

a) całkowicie niewykorzystanych;

b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu należności za bilety kwartalne całkowicie lub częściowo niewykorzystane dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: