Zwroty biletów okresowych KM w związku z korektą rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 od 13 marca 2016 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w związku z korektą rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 od dnia 13 marca 2016 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 12 marca 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 13 marca 2016 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: