Zwroty biletów okresowych KM w związku z rozszerzeniem obszaru obowiązywania drugiej strefy ZTM od 1 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 1 grudnia 2015 r. rozszerzono obszar obowiązywania oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” o odcinki:

  1. Warszawa Zacisze-Wilno – Zagościniec;
  2. Warszawa Rembertów – Zagościniec.

W związku z powyższym, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM”, podróżni posiadający ważne bilety KM w relacjach do/z stacji położonych na ww. odcinkach, mogą dokonać zwrotów biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 30 listopada 2015 r. i ważnych na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich w dniu 1 grudnia 2015 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: