Zwroty biletów okresowych KM w związku z zakończeniem honorowania biletów KM, IC i PR na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice od 13 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że honorowanie biletów pomiędzy Spółkami „Koleje Mazowieckie - KM” a „PKP Intercity” oraz ”Przewozy Regionalne” na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice, obowiązuje wyłącznie do 12 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym, podróżni którzy zrezygnują z przejazdów pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”, mogą zwrócić posiadane bilety okresowe KM: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne i kwartalne, zakupione najpóźniej 10 grudnia 2015 r. i ważne na przejazdy w dniu
13 grudnia 2015 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystane;
  2. częściowo niewykorzystane, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” - bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: