Zwroty biletów okresowych KM w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od 13 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 13 grudnia 2015 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 10 grudnia 2015 r. i ważnych na przejazdy w dniu 13 grudnia 2015 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: