Zwroty biletów okresowych KM w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od 21 października 2018 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 21 października 2018 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 20 października 2018 r. i ważnych na przejazdy w dniu 21 października 2018 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze pisemnego wniosku.

Podróżny dokonujący zwrotu biletu imiennego KM całkowicie lub częściowo niewykorzystanego zobowiązany jest do trwałego (skutecznego, w sposób uniemożliwiający odczytanie) wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na zwracanym bilecie.

Kategoria: