Zwroty biletów okresowych w związku z modernizacją linii nr 6 Warszawa – Małkinia i linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. na liniach:

1) nr 6 Warszawa – Małkinia;

2) nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna,

w terminach określonych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych:

- całkowicie niewykorzystanych;

- częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów w drodze reklamacji.

Kategoria: