Zwroty biletów okresowych w związku z utrudnieniami na linii nr 9 Warszawa – Działdowo

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że z powodu budowy tunelu Trasy Świętokrzyskiej pod linią kolejową na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga, w okresie 27 maja – 11 czerwca 2016 r, nastąpi zmiana rozkładu jazdy i organizacji ruchu pociągów Kolei Mazowieckich.

W związku z powyższym, odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” podróżni posiadający bilety zakupione do/z stacji/przystanków osobowych położonych na linii nr 9 Warszawa Zachodnia/Warszawa Zachodnia peron 8 – Działdowo przez Warszawę Wschodnią lub Warszawę Gdańską, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 26 maja 2016  r. i ważnych na przejazdy w dniu 27 maja 2016. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo  niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: