Zwroty biletów okresowych w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 12 czerwca do 3 września 2016 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w związku ze zmianami w kursowaniu pociągów KM od 12 czerwca do 3 września 2016 r., odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i  kwartalnych, zakupionych najpóźniej 11 czerwca 2016  r. i ważnych na przejazdy w dniu 12 czerwca 2016  r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów w drodze reklamacji.

Kategoria: